Těhotenská podpůrná skupina

středy od 2. 10.  17.00 - 19.00