Jóga pro děti a rodiče 5 - 9 let

 sudé úterý 16.30 - 17.30

Od 1.10. každé sudé úterý se můžete těšit na rodinnou jógu - jógu pro děti 5 - 9 let a rodiče. Během lekce rozhýbeme těla a tyto dynamické pozice budeme střídat s klidnějšími, protahovacími polohami. Cvičení je zaměřeno na uvolnění stereotypů zažívaných ve školním i pracovním procesu. Každá lekce bude jiná a tak postupně ochutnáme pozice ve stoje, sedu, předklony, záklony, úklony a jak jinak i pozice obrácené. Počet míst je omezen, na 1 rodiče 1 dítě, můžete se přihlašovat na emailu kamila@centrumlotos.net

Básničky a písničky propojené s jógovými pozicemi a dechem umožňují dětem 

hravě a jemně uvolnit fyzické a psychické napětí.

Jednoduché hry a jógové pozice rozvíjí dětskou představivost, slovní zásobu a paměť.

Podpoříme správné držení těla, posílíme imunitu, fyzickou kondici a soustředění.

Využíváme jógové pomůcky, jógové karty a mandaly, hudebníí nástroje..

Podporujeme důvěru dětí ve své tělo a emoce.

Lekce probíhají v přítomnosti rodičů.

Cena za lekci, cvičí rodič + 1 dítě: 200 Kč