GDPR

Ochrana osobních údajů

Milé klienti, pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem mého webu nebo registračního systému mých služeb, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Správce a poskytovatel osobních údajů: 

Procházením webu, vložením emailu do kolonky newsletteru, či užití kontaktního a rezervačního formuláře potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. 

Vaše osobní údaje využíváme výhradně k zasílání informací o změně, či zrušení termínů lekcí a k příležitostnému zasílání novinek z Centra  Lotos.

Pokud nebudete dále souhlasit s tímto využíváním Vaší elektronické adresy, pošlete mi Váš nesouhlas na email ivacenovska@gmail.com a Vaši elektronickou adresu z databáze neprodleně vymažeme. Nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek a žádost o smazání Vaší elektronické adresy můžete uplatnit kdykoli.

Bc. Kamila Pětvalská

Na Jánské 1530/ 11a

Ostrava  - Slezská Ostrava, 710 00

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa a datum narození jsou nezbytně potřebné k:
    • rezervaci na poskytované služby,
    • identifikaci zakoupených permanentek na poskytované služby,
    • informování o případných změnách v rozvrhu studia.
  • Poskytování služeb v oblasti výživy zpracovávám údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození a fyziologické údaje, které jsou potřeba pro poradenství v oblasti výživy a sestavení jídelníčku na míru.
  • Vedení účetnictví Vaše osobní údaje (fakturační údaje), jste-li mými zákazníky, nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur (nepotřebuji tedy od Vás pro tyto účely souhlas).
  • Propagace na mém webu či sociálních sítích (tj. Facebook, Google, Instagram, Twitter), za účelem které mohu na základě Vámi uděleného souhlasu (který lze taktéž kdykoli odvolat) pořizuji a zveřejňuji fotografie, dle kterých je možné Vás identifikovat.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme Termínem "osobní údaje" v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:  Vaše jméno a kontaktní údaje (příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla)  Informace o vašich rezervacích na webových stránkách  Údaje o platební kartě  Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)  Informace o tom, jak používáte naše webové stránky  Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete odstranit, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies naleznete na webových stránkách. 3. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:  Pro přihlášení na lekce Když zadáte svou rezervaci na webových stránkách, používáme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky. Můžeme vás kontaktovat e-mailem a/nebo SMS, abychom vám poslali potvrzení o přijetí objednávky, o platbě a stavu objednávky. Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.  Abychom vás informovali o našich nabídkách, které by se vám mohly líbit Pokud jste se registrovali na webových stránkách nebo jste již dříve využili služeb Jóga studia Krymská, můžeme vám e-mailem zasílat informace o našich výrobcích a nabídkách. Informace, které o vás máme k dispozici (včetně historie nákupů), můžeme využít k vytvoření představy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o nabídkách, které jsou přizpůsobeny přímo vám na míru. 

Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Uvedeným zpracováním sledujeme naše oprávněné zájmy, kterými jsou přímý marketing v souvislosti s vaší registrací / předchozím využitím služeb Jóga studia Krymská.  Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, testování systémů, údržba a vývoj. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů GDPR

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.  

Automaticky získané osobní údaje (cookies)

Při navštívíte mých webových stránek, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení mých webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics, Facebook).
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018. 


Jelikož od května vstupuje v platnost nový zákon EU o zpracování a ochraně osobních údajů. Je naší povinností se vás zeptat, zda je v pořádku, abychom vám jednou za čas posílali naše zprávy z Centra Lotos. Pokud se zasíláním souhlasíte, nemusíte nic dělat a ponecháme si vás v našem adresáři rodíčů malých jogínků či jogínek zákaznic , které se zúčastnili seminářů a různých akcí v našem studiu nebo docházejí pravidelně na lekce jogy konané v našem studiu. V případě, že si nepřejete naše oznámení nadále dostávat, dejte nám prosím emailem vědět, my vás z databáze vyřadíme. Použijte níže uvedený formulář Vyřazení z databáze klientů studia

V případě, že od vás nedostaneme žádnou zprávu s požadavkem na vyřazení z databáze, budeme to považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlasím se zpracováváním osobních údajů obecně prospěšnou společností SantYoga (dále jen správce) pouze pro marketingové účely našeho studia, tj. zejména nabízení seminářů, nových lekcích, rozvrhů a zasílání informací o pořádaných akcích, službách, informacích k dětské joze, k platbám, k vystavením faktury, příjmových dokladů pro zdravotní pojišťovny a o jiných aktivitách. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v formulářích naší společnosti uvedených na webových stránkách www.,santyoga.webnode.cz či posílaných prostřednicvím našeho emailu, tj. zejména jméno a příjmení, dále adresa (název ulice, číslo popisné, název obce a PSČ), telefonní číslo, emailová adresa společně dále jen "osobní údaje". Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.