V roce 2006 rozkvetl Lotos - rodinné studio v centru Ostravy, 

které je Vám citlivou průvodkyní během přechodových okamžiků v životě ženy, dítěte a celé rodiny. 


Lotosový květ postupně otvírá své okvětní lístky a  nabízí  celostní péči o ženy a rodinu při přípravě na početí, během těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení.Bc. Kamila Pětvalská 

Porodní asistentka, lektorka jógy pro ženy a těhotné, pohybových lekcí pro maminky s dětmi. Vystudovala jsem obor porodní asistence na OSU Ostrava, v roce 2007 jsem absolvovala Institut aromaterapie se závěrečnou prací Aromaterapie během těhotenství, porodu a šestinedělí.

Již 17. rokem provázím ženy :

poradenstvím a péčí v těhotenství

předporodní přípravou

cvičením těhotenské jógy

Odjakživa cítím, že poskytovat ženám a jejich rodinám  podporu během citlivého období těhotenství, mateřství a přechodových životních obdobích  je mou cestou. Vždy mě zajímalo kouzlo fungování lidského těla a propojení fyzické stránky těla s duchovní. Každého člověka přijímám jako jedinečnou bytost plnou individuálních prožitků a pohledů na svět. Velice si vážím lidského života a ženství. Práce se ženami, dětmi a jejich blízkými mě naplňuje radostí, pokorou a pochopením. 

Těším se na setkání s Vámi na některé z našich aktivit!