V roce 2006 rozkvetl Lotos - rodinné studio v centru Ostravy, které je Vám citlivou průvodkyní během přechodových okamžiků v životě ženy, dítěte a celé rodiny. Lotosový květ postupně otvírá své okvětní lístky a  nabízí celostní péči o rodinu během těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení.

Kamila Pětvalská (Skoutajanová)

Porodní asitentka, lektorka jógy pro ženy a těhotné, pohybových lekcí pro maminky s dětmi. 12. rokem provází ženy těhotenstvím, kojením a mateřstvím a je jim citlivou a naslouchající průvodkyní.

Odjakživa cítím, že pomáhat lidem, poskytovat jim podporu  je mým posláním. Vždy mě zajímalo kouzlo fungování lidského těla a propojení fyzické stránky těla s duchovní. Každého člověka přijímám jako jedinečnou bytost plnou individuálních prožitků a pohledů na svět. Velice si vážím lidského života a ženství. Práce se ženami, dětmi a jejich blízkými mě naplňuje radostí a pochopením. 

Teším se na setkání s Vámi na některé z našich aktivit!