Jóga pro pánevní dno

18. 10. 2019    17.00 - 20.00


Ženský odpočinkový workshop pro opečování pánevního dna.

V úvodní teoretické půl hodince se seznámíme s jak fyzickými, tak psychickými zákonitostmi pánevního dna.

Vyzkoušíme si pozice, které pánevní dno zdravě aktivují a polohy, které ulevují vlivu gravitace, těhotenství a stereotypů všedních dní.