Poporodní péče

Kurz zaměřený na HOLISTICKOU PÉČI O ŠESTINEDĚLKU.
Na kurzu se dozvíte proč a jak pečovat o ženu po porodu.
Povíme si o tradicích napříč kontinenty, ale vycházet budeme z té naší - české.
Seznámíme se se ZÁKLADY POPORODNÍ OBNOVY.
- Poznáte byliny, které mohou ženám po porodu pomoci při rekonvalescenci, dodání energie, síly a tepla, ale také hojení jizev aj. Naučíme se je používat ve formě koupelí, vaginální napářky, sedací koupele, obkladů, čajů a masáže bylinnými koulemi.
- Ukážeme si autorskou Masáž pro zdraví ženy - část poporodní masáž, abychom mohly klientku po porodu citlivě ošetřit, pokud to potřebuje. Součástí je masáž bylinnými koulemi, které se naučíte vyrábět. Ukážeme si mj. také moxování.
- Seznámíte se s podvazovacími šátky - klasický český, rebozo, bengkung. Naučíte se vybrat vhodný typ úvazu a instruovat šestinedělku k péči o sebe za pomocí šátku.
- Dotkneme se tématu výživy po porodu, specifik a také vhodných nápojů po porodu.
- Poznáte aromaterapeutické oleje pro podporu poporodní obnovy a namícháte si svou vlastní směs.
- Zažijete rituální vykuřování a seznámíte ses nejvhodnějšími vykuřovadly pro poporodní období. Naučíte se, jak vykuřování provést.
- Povíme si o rituálním uzavření porodu z pohledu české i světové tradice.
- Vysvětlíme si, jak je důležité dbát na správnou životosprávu a pečovat o své tělo také z pohledu porodní asistentky a fyzioterapeutky.
- V neposlední řadě se naučíme, jak pracovat s ženou po porodu, umět vyslechnout, přijímat bez výhrad a nehodnotit, umět podpořit a podržet.
Jedná se o prožitkový kurz tvořený z velké části aktivní účastí kurzistek.
S sebou pohodlné oblečení, poznámky. Občerstvení bude zajištěno.
Cena kurzu: 1950,-
zahrnuje lektorné, pronájem prostor, občerstvení, veškerý použitý materiál + to co si účastnice vyrobí a odnesou domů, studijní materiály a následné konzultace v uzavřené skupině na FB.
PŘIHLÁŠKY
info@harmoniezeny.cz předmět POPORODNÍ PÉČE 5.5
Místo je závazně rezervováno az po uhrazení ceny kurzovneho.
Kurzovne je možné převést na náhradnici.Po naplnění kapacity kurzu registruji náhradnice.
Lektorky:
Jana Urbánková, bylinářka a průvodkyně žen - dula, masérka, spoluautorka autorské Masáže pro zdraví žen, autorka ebooku Harmonické šestinedělí
www.harmoniezeny.cz/harmonicke-sestinedeli/

www.umenipoporodnipece.cz
www.napp.cz