V roce 2006 rozkvetl Lotos - rodinné studio v centru Ostravy, které je Vám citlivou průvodkyní během přechodových okamžiků v životě ženy, dítěte a celé rodiny. Lotosový květ postupně otvírá své okvětní lístky a  nabízí celostní péči o rodinu během těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení.

Bc. Kamila Pětvalská (Skoutajanová)

Porodní asistentka, lektorka jógy pro ženy a těhotné, pohybových lekcí pro maminky s dětmi. Vystudovala jsem obor porodní asistence na OSU Ostrava a od roku 2005 provázím ženy těhotenstvím, porodem, kojením a mateřstvím.

Odjakživa cítím, že poskytovat ženám a jejich rodinám  podporu během citlivého období těhotenství, mateřství a přechodových životních obdobích  je mou cestou. Vždy mě zajímalo kouzlo fungování lidského těla a propojení fyzické stránky těla s duchovní. Každého člověka přijímám jako jedinečnou bytost plnou individuálních prožitků a pohledů na svět. Velice si vážím lidského života a ženství. Práce se ženami, dětmi a jejich blízkými mě naplňuje radostí, pokorou a pochopením. 

Teším se na setkání s Vámi na některé z našich aktivit!